Usnesení mimořádného jednání Ústředí OSŽ ze dne 1. 11. 2019

Kategorie: Články Zveřejněno: pátek 1. listopad 2019 15:28 Napsal admin

Ústředí OSŽ po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je připraveno důsledně hájit existenci „režijních“ jízdních výhod ve vlacích ČD s využitím všech dostupných prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.

Ústředí OSŽ:
- ustavuje stávkový výbor složený z členů Představenstva OSŽ,

- v případě, že „režijní“ jízdní výhody ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem nebudou vyřešeny podle platné právní úpravy a v duchu Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod ze dne 4. 12. 2017, zmocňuje stávkový výbor k vyhlášení stávkové pohotovosti a k provedení všech potřebných kroků k přípravě stávky, která by se týkala vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem,

- ukládá předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ pokračovat v jednání s ČD, MD ČR a Jihomoravským krajem za účelem uspokojivého dořešení problematiky jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem,

- ukládá předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ jednat ve věci ve spolupráci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.
 

Zobrazeno: 1264