Usnesení Ústředí OSŽ ze dne 1. 4. 2019

Kategorie: Články Zveřejněno: pondělí 1. duben 2019 17:08 Napsal admin

Vážené kolegyně a kolegové

zpravidla na našich stránkách nenajdete převzaté texty, nicméně závažnost situace ospravedlňuje výjimku.

Usnesení Ústředí OSŽ ze dne 1. 4. 2019

Ústředí OSŽ se na svém zasedání dne 1. 4. 2019 usneslo na následujících bodech:

1.Po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je připraveno důsledně hájit existenci zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů s využitím všech dostupných  prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.
2.Ustanovuje stávkový výbor.
3. V případě, že Hospodářský výbor PS PČR doporučí pozměňovací návrh poslance Ing. Martina Kolovratníka na zrušení § 33 zákona 77/2002 Sb. k dalšímu projednání a schválení v poslanecké sněmovně PČR, zmocňuje stávkový výbor vyhlásit stávkovou pohotovost a provést všechny potřebné kroky k přípravě stávky.
4. Ukládá předsedovi OSŽ jednat s poslaneckými kluby politických stran v působících v Parlamentu ČR o všech věcných důvodech pro zachování § 33 zákona 77/2002 Sb. v právním řádu ČR. Stávající úprava je nejlevnějším řešením zaměstnaneckých jízdních výhod železničářů. Řešení navrhovaná poslancem Martinem Kolovratníkem (tj. státem nařízená sleva s kompenzací dopravcům ze státního rozpočtu, nebo forma zaměstnaneckého benefitu z kolektivní smlouvy) by znamenala buďto nutnost vynakládání dalších prostředků na železnici ze státního rozpočtu, nebo výrazné zvýšení nákladů dotčených zaměstnavatelů.
5. Ukládá předsedovi OSŽ jednat o součinnosti ve věci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.

 

Zobrazeno: 1702